Få din marknadsföring att konvertera

Då och då händer det att vi fattar tycke för ett visst erbjudande vi ser online och går vidare för att veta mer eller kanske för att köpa. Då säger man att marknadsföringen har konverterat.

Anpassa efter målgrupp

Men, att skapa marknadsföring som konverterar är inte så enkelt som det är sagt. Både orden vi säger och kanalerna vi använder bör vara genomtänkta och anpassade efter vår målgrupp. Det är lätt att tro att företag som till exempel Ica inte behöver bry sig om att analysera sin målgrupp och anpassa innehållet eftersom ”alla måste ändå handla”. Men faktum är att Ica, precis som alla andra företag, har en specifik målgrupp med sina egna behov, tankar och rädslor. Varav alla är viktiga aspekter att ta hänsyn till när vi anpassar innehållet i vår marknadsföring. Läs mer här.

Välja kanal

Bra marknadsföring bygger på att nå ut till människor där de faktiskt befinner sig. Valet av kanal är därför lika viktig som valet av ord i annonskampanjen. Missar vi steget att ta reda på var våra kunder finns är orden som vi målgruppsanpassat i alla fall bortkastade. Säljer vi tjänster riktade till andra företag vore det en bra idé att välja till exempel LinkedIn före Instagram.